Αυτή η είδηση ​​ήρθε μετά από ένα ξαφνικό τεχνικό συμβάν στο Binance στις 19 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ανταλλαγής, η Binance ανέστειλε τις περισσότερες από τις συναλλαγές της λόγω μη αναμενόμενης συντήρησης.