-Διανυκτέρευση = περιθώριο * (μόχλευση-1) * 0,045% * αριθμός ημερών

Η διανυκτέρευση χρεώνεται στις 6:55:00 ώρα Βιετνάμ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό υπόλοιπο, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε τα τέλη κατά τη διάρκεια της νύχτας Η παραγγελία σας θα κλείσει.